Uvodna stran

Občni zbor 2018 - povzetek

V četek 22.2.2018 ob 18. uri je v Gostilni 29 v Lenartu potekal redni letni občni zbor članov, kateri je bil hkrati tudi kot uvodni sestanek v spomladanski del tekmovanja:

Sestanka se je udeležilo 15 članov od tega je bilo 11 predstavnikov ekip od skupno petnajstih ekip, koliko jih tekmuje v sezoni 2017/2018 v naši ligi.

Dnevni red je bil sledeč kjer je sledilo:

  1. Poročilo o delu v minulem koledarske letu (predsednik, blagajnik)

K tč. 1: je sledilo poročilo predsednika o minulem delu v letu 2017, kjer so bili predstavljen vsi vidnejši uspehi in rezultati ekip v zimski kot tudi letni ligi. V Poročilo je bilo prikazano tudi detajlno finančno poslovanje, ki je bilo predano na ogled vsakemu članu posebej.V sklopu finančnega poročila je bilo prikazano poslovanje, ki je na dan 31.12.2017 znašalo +1.445,70€, katerega del bo namenjen do zaključka lige za nagrade, FURS, zakupa domene spletne strani ter ostale stroške za delovanje društva. Povdarjeno je bilo tudi, da se društvo financira izključno in samo od zbranih prijavnin ekipe. Sponzorskih sredstev ali sredstev pridobljenih preko razpisov društvo ne pridobiva.

   2. Plan dela za leto 2018 (pričetek lige – spomladanski del, registracija igralcev)

K tč. 2: je bil iz strani vodje lige predstavljen razpored za spomladanski del za 1. in 2. MFL ligo. Podan je bil predlog(ki je bil kasneje tudi sprejet) glede na prošnjo ekipe KMN Vitomarci, da bi se zadnjo 14. kolo v spomladanskem delu odigralo v sklopu turnirja za Sandijev memorial, ki ga organizira KMN vitomarci in sicer v petek 1.6.2018 od 19. do 22. ure, kjer se bo opravila tudi podelitev nagrad za sezono 2017/2018. Ekipe, ki bodo ta dan odigrale tekme iz 1. MFL lige pa bo organizator turnirja pogostil tudi z hrano. Denis Holc je podal termin za izvedbo registracij in prestopov in sicer v četrtek 1.3.2018 od 20:00-20:20 ure v Gostilni 29.

   3. Razno

K tč.3: so sledili predlogi

Občni zbor je trajal 45minut in je bil končan ob 18:45 uri. Po končanem uradnem delu je sledila pogostitev in razprava v sproščenem vzdušju.

občni18