Uvodna stran

Uvod v novo sezono 2019/2020

Spoštovani,

V četrtek 5. septembra  je potekal v Gostilni 29 sestanek, ki je bil namenjen vsem vodjem ekip za novo prihajajočo sezono 2019/2020 že sedmo zapored od reorganizacije lige. Glede na preteklo sezono je prenehala z delovanjem ekipa NK Gočova, ŠD Žerjavci in Agrolist, na novo pa se je prijavila ekipa KMN Trnovska vas in KMN Zg. Ščavnica, kar pomeni, da se po nekaj letnem premoru nogomet ponovno vrača v Trnovsko vas in Sv. Ano.

Pričetek sezone bo v soboto 14.septembra. in bo trajala vse do sredine decembra, ko bo nastopil premor in bo zaključen jesenski del tekmovanja. Liga se bo odigrala prvih 6 - 7 . krogov na zunanjem igrišču, nato pa se selimo v športne dvorane.

1. TOČKA:

Predstavniki ekip so izglasovali, da se liga odigra po dvokrožnem sistemu - ena liga. (Rezultat glasovanja: 10 - ZA, 0- PROTI, 2- GLASOVA NEVTRALNA)

2. TOČKA

Igralni dnevi; Na glasovanje je bilo podano ali se ekipe strinjajo, da se ukine petek kot igralni dan in ostane samo v primeru prestavljene tekme. Torej da bi se liga igrala v soboto zvečer ali nedeljo dopoldan.(Rezultat glasovanja: 12 - ZA, 0- PROTI)

3. TOČKA

Registracije igralcev; Registracije oz prestopi se bodo izvajali v sredo 11.9.2019 od 17:15 - 17:30 ure v Gostilni 29 oz. izjemoma pri predhodni najavi pri Denisu Holc

4. TOČKA

dsiciplinska kazen Aleksander Waingerl; Prejeli smo vlogo za zmanjšanje oz omilitev kazni, katera je bila dodeljena pred tremi leti in pol za obdobje petih let. Po razpravi in glede na disciplinski pravilnik skladno z 44. členom ni bilo zadržkov za omilitev kazni. Vseeno pa smo v sklopu razprave izvedli tudi glasovanje (Rezultat glasovanja: 12 - ZA, 0- PROTI), da se kazen ukine.

5. TOČKA

Disciplinski sodnik; Predsednik DMN Lenart je vse zbrane obvestil, da je obstoječi disciplinski sodnik odstopil in se je to mesto sprostilo. Želeli smo pridobiti zunanjega člana, kateri nebi tekmoval v ligi in bil z njo povezan, vendar neuspešno. Na sestanku se je nato prijavil v sklopu razprave za mesto disciplinskega sodnika Matjaž Pirš, hkrati pa smo dorekli, da se v primeru hujših kršitev vključi v razpravo in dodelitev kazni Urban Senekovič in Davorin Rojs, kateri se bodo skupaj odločali o višini izreka kazni. (Rezultat glasovanja: 12 - ZA, 0- PROTI)

Glede na razpis za ligo, kjer so bile predvidene nagrade za prvih 5 uvrščenih ekip bomo zagotovili nagrade še za višja mesta v kolikor bo finančno stanje to dopuščalo.

Sestanek je trajal eno uro in je bil zaključen ob 20. uri.

Razpored tekmovanja bo objavljen na spletni strani dmnlenart.si tekom naslednjega tedna.